Konferens 2020

Tillitskonferens 2020


Den 8 december 2020 höll Akademins tillitsnätverk sin första konferens. Den riktade sig till forskare från olika ämnen och lärosäten och syftade till att diskutera nya studier och sprida relevant kunskap.


För tillgång till papers och ppt-presentationer, vänligen kontakta

respektive forskare eller konferensarrangörerna.