Ny bok 2021

Ny bok om tillitsbaserad styrning och ledning

I denna bok (boksläpp 2021) är vi elva forskare från Akademins tillitsnätverk som diskuterar hur politiker och beslutsfattare kan anpassa sitt sätt att styra och leda offentlig sektor för öka handlingsutrymmet för samhällets medborgare och medborgarnära professioner. Vi kommer från många olika ämnen, såsom juridik, nationalekonomi, socialt arbete, filosofi och organisationsteori. Boken riktar sig i första hand till forskare och studenter, men även till andra intresserade.

 

Medverkande


 • Louise Bringselius
  Organisationsteori (företagsekonomi), Lunds universitet
 • Jonna Bornemark
  Praktisk filosofi, Södertörns högskola

 • Kerstin Svensson & Lennart G Svensson
  Professionsteori (socialt arbete), Lunds universitet

 • Patrik Hall
  Statsvetenskap, Malmö universitet

 • Vilhelm Persson
  Konstitutionell rätt (juridik), Lunds universitet

 • Andreas Bergh
  Nationalekonomi, Lunds universitet

 • Johann Packendorff
  Styrning/industriell organisation, Kungliga Tekniska Högskolan

 • Mats Benner
  forskningspolitik (företagsekonomi), Lunds universitet

 • Lotta Dellve
  Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

 • Magnus Adenskog
  Medborgarinflytande (socialt arbete), Lunds universitet

Mer information kommer våren 2021. Hör gärna av er med frågor eller tips på viktig forskning att beakta!

Louise Bringselius (redaktör)

Kontakt