Hem

Välkommen!


Akademins tillitsnätverk är ett nätverk för forskare från hela Sverige som verkar för ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och tillit till medborgare och medborgarnära professioner i synnerhet. Vi främjar forskning om tillitsskapande arbete och vill bygga broar mellan praktiker, politiker och forskare, för att på så vis bidra till den utveckling som redan är påbörjad på många håll i offentlig sektor i Sverige. 


Nätverket arrangerar seminarier och konferenser och författar gemensamma publikationer. Snart kan alla intresserade kunna anmäla sig till ett nyhetsbrev, men än så länge hänvisar vi till denna sida samt vår grupp på Facebook för uppdateringar. Vid frågor, kontakta någon av ämnesföreträdarna eller nätverkets ordförande Louise Bringselius. Hösten 2021 drivs nätverket av Malmö universitet, med Patrik Hall som kontaktperson.

 

Aktuellt


Hösten 2021:
Tre webbinarier om tillit av Malmö universitet

Hösten 2021 ansvarar Malmö universitet, med professor Patrik Hall som ansvarig, för webbinarier i Akademins tillitsnätverk. Dessa delas under Filmer. Våren 2022 ansvarar Södertörns högskola för nätverket och arrangerar en serie webbinarier. 


14 november 2021:
Boksläpp

Förberedelser för en antologi i Akademins tillitsnätverk påbörjades år 2020 och nu är den publicerad. Här deltar tolv forskare med olika perspektiv på tillit och tillitsbaserad styrning. Läs om boken här


Akademins tillitsnätverk flyttar till Institute for Public Affairs vid Lunds universitet

Den 15 april 2021 fattade styrgruppen beslut om att flytta över nätverkets verksamhet till en ny tvärvetenskaplig samarbetsplattform vid Lunds universitet: Institute for Public Affairs. Information om aktiviteter i nätverket kommer hädanefter publiceras på www.inspa.se. För anmälan till nätverkets nyhetsbrev, maila inspa@ehl.lu.se. 


Forskningskonferens på Södertörns högskola

8-9 december 2020

Konferens riktad till forskare från alla ämnen och hela Sverige. Se Call for Papers. Kontakta Jonna Bornemark, Anders Ivarsson Westerberg eller Louise Bringselius för information.


29 december 2019

Debattartikel i Dagens Nyheter:

"Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna" (länk)


12 november 2019

Nätverket presenterades på Kvalitetsmässan av Lotta Dellve, Ingibjörg Jonsdottir och Louise Bringselius. (Länk)