Hem

Välkommen!


Akademins tillitsnätverk är ett nätverk för forskare från hela Sverige som verkar för ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och tillit till medborgare och medborgarnära professioner i synnerhet. Vi främjar forskning om tillitsskapande arbete och vill bygga broar mellan praktiker, politiker och forskare, för att på så vis bidra till den utveckling som redan är påbörjad på många håll i offentlig sektor i Sverige. 


Nätverket arrangerar seminarier och konferenser och författar gemensamma publikationer. Snart kan alla intresserade kunna anmäla sig till ett nyhetsbrev, men än så länge hänvisar vi till denna sida samt vår grupp på Facebook för uppdateringar. Vid frågor, kontakta någon av ämnesföreträdarna eller nätverkets ordförande Louise Bringselius.

 

Aktuellt


Akademins tillitsnätverk flyttar till Institute for Public Affairs vid Lunds universitet

Den 15 april 2021 fattade styrgruppen beslut om att flytta över nätverkets verksamhet till en ny tvärvetenskaplig samarbetsplattform vid Lunds universitet: Institute for Public Affairs. Information om aktiviteter i nätverket kommer hädanefter publiceras på www.inspa.se. För anmälan till nätverkets nyhetsbrev, maila inspa@ehl.lu.se. 


Forskningsantologi

Flervetenskaplig forskningsantologi om tillit och det professionella omdömet.

Förlag: Studentlitteratur.

Beräknad utgivning: november 2021.

Redaktör: Louise Bringselius.


Forskningskonferens på Södertörns högskola

8-9 december 2020

Konferens riktad till forskare från alla ämnen och hela Sverige. Se Call for Papers. Kontakta Jonna Bornemark, Anders Ivarsson Westerberg eller Louise Bringselius för information.


Tidigare


17 januari 2020

Nätverksmöte


29 december 2019

Debattartikel i Dagens Nyheter:

"Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna" (länk)


12 november 2019

Nätverket presenterades på Kvalitetsmässan av Lotta Dellve, Ingibjörg Jonsdottir och Louise Bringselius. (Länk)


November 2019

Nätverkets grupp startades på Facebook, se "Akademins tillitsnätverk" och gå gärna med. (Länk)